Kategori: politisk alvor
Meget tyder på, at regeringens begejstring for digital teknologi er religiøs.
22-03-2019
En kronik i Information advarer mod den virkelighedsfjerne begejstring, som præger kommunernes og regeringens indstilling til digital teknologi: "Der er en særlig glød over foretagendet, hver gang regeringen . . .lancerer endnu en reformbølge i 'den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi'. Gløden er af indre art. Man er beruset i ideologi – en ideologi, der er frembragt i Silicon Valley".

Der er mange eksempler på de danske myndigheders glødende og næsegruse beundring for moderne teknologi, og kroniken nævner nogle af dem. Her er andre fra den seneste tid.

'Brugt rigtigt kan AI i juridisk øjemed effektivisere og kvalitetssikre hele retsvæsenet', mener Merethe Eckhardt, Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen. '

'Med den power, vi har som stat, og med den nye strategi i hånden skal vi turde sige, at vi tror på teknologien, og at den nu skal rulles ud til akutberedskabet i hele landet ', siger Ellen Trane Nørby, men tilføjer: Vi må ikke blive blindt begejstrede for teknologiens muligheder. Som om hun frygter, at det kunne ske, ikke mindst fordi hun selv forfalder til at tale om power og tro.

KL, Kommunernes Landsforening, er med i koret, der enstemmigt og i høje toner lovpriser det nye teknologiske paradis, og KL har vist det med al tydelighed ved at bestille og betale 700.000 kr for en rapport om digitalisering fra det suspekte og omdiskuterede institut DareDisrupt. Den omtalte kronik ironiserer over, at instituttet på et tidspunkt anbefalede det nu likviderede Cambridge Analytica.

En søgning på 'DareDisrupt' i Google giver stof til eftertanke.

Da KL i starten af 2018 offentliggjorde den 250 sider lange rapport 'Nye teknologiers påvirkning af og perspektiver for danske kommuner' udarbejdet af DareDisrupt, gik bølgerne højt i medierne. Weekendavisen hævdede, at DareDisrupt havde forbindelser til det berygtede Singularity University, der befinder sig i Silicon Valley, den digitale ghetto i USA. DareDisrupt fandt det nødvendigt på deres hjemmeside at tilbagevise Weekendavisens påstand. DareDisrupt understreger, at ' vi ikke er en del af Singularity University'.

Men en benægtelse kan have mange undertoner: hvorfor lægger de afstand til organisationen, Singularity University? Fordi den organisation fejlagtigt kalder sig selv et universitet? Mener DareDisrupt, at man helst ikke skal slås i hartkorn med en så fordækt organisation? Mærker de selv, at der er meget som tyder på forbindelsen? Anders Hvid er medstifter af DareDisrupt og samtidig er han medlem af Singularity University. Søgning i Google giver et link til slides, som Anders Hvid har brugt i sin undervisning . På første slide står efter hans navn: 'DareDisrupt , Singularity University'. Nævnt ved siden af hinanden, og sammen med hans navn. Det er klart - selv for Anders Hvid som holder sig for både øjne og øren - at de to har noget med hinanden at gøre. På et andet slide nævnes i kildeangivelsen 'Peter Diamandis', medstifteren af Singularity University.

(resten er under udarbejdelse)
se alle indlæg
cookies